Star life, hry, hračky, stavebnice - alenkaobchod.cz


Obchodní podmínky platné do 15.2.2007

Vážení zákazníci,
oznamujeme Vám,že od 1.září 2006 nebude z technických důvodů možný osobní odběr a to až do odvolání.
Děkujeme za pochopení

 Nákupní řád

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.
aktualizováno 1.května.2006, úprava u osobního odběru 29.8.2006 

Objednávka

Odesláním objednávky zboží, které si kupující vybral, potvrzuje kupující závaznost své objednávky (pokud ji nestornuje) a tím se na kupujícího vztahují Všeobecné obchodní podmínky našeho internetového obchodu. Objednávku je možno stornovat bez jakýchkoliv sankcí v den jejího odeslání. Jestliže kupující správně uvede a vyplní při zadávání objednávky svojí emailovou adresu, bude mu doručeno potvrzení objednávky z objednávkového systému internetového obchodu. Vyplněním a odesláním objednávky vznikla kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud Vám potvrzení objednávky nedorazí na zadanou emailovou adresu, prosíme, kontaktujte nás.

V případě problémů s dodávkou a nejasností s objednávkou má prodávající nebo jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím jim sdělených údajů. Doporučujeme proto zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Kupující je povinen na základě objednávky objednané zboží převzít a zaplatit. V případě nesplnění této povinnosti je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu prokazatelně vynaložených nákladů (cena přepravy). Tato povinnost se nevztahuje na viditelné poškození zásilky (viz.níže: Převzetí zboží). 

Rozdělení dodávky zboží 

Objednávku zboží může prodávající rozdělit na několik dodávek s různým termínem dodání a různou fakturací plateb a to i bez souhlasu kupujícího. V takovémto případě prodávající účtuje poštovné a náklady na dopravu jako by odesílal jen jednu zásilku. 

(Kupující tak zaplatí pouze jedno poštovné,tak jak je uvedeno na objednávce)

Zrušení objednávky

V případě, že zboží není k dispozici skladem a prodávající není schopen jej odeslat do 5 pracovních dnů (pokud není uvedena jiná dodací doba), je povinen na tuto skutečnost upozornit objednávajícího a sjednat s ním náhradní termín. Pokud však prodávající není schopen odeslat zboží do 10 pracovních dnů od obdržení objednávky, má objednávající právo svou objednávku jednostranně zrušit. Rovněž v případě, kdy prodávající kupujícího neupozorní, že zboží nebude moci odeslat do 5 dnů od obdržení jeho objednávky (pokud není uvedena jiná dodací doba), má objednávající po uplynutí této doby právo svou objednávku zrušit .

Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- zboží je dlouhodobě nedostupné
- cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena
- kupující který určil platbu převodem (eBanka,atd.) a tato platba nebyla přičtena do 7 kalendářních dnů na účet prodávajícího .

 V případě, že nějaká tato situace nastane,bude prodávající kupujícího kontaktovat emailem nebo telefonicky a následně se s kupujícím domluví další postupu (náhrada objednaného zboží, zrušení celé objednávky, ....).

Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil převodem, budou peníze převedeny zpět na uvedený účet (účet z kterého prodávající peníze obdržel) do tří pracovních dnů. 

Vyřízení objednávky a doručení objednaného zboží

Zboží dodá prodávající nejpozději do 5 pracovních dnů od objednání, pokud u zboží není uvedeno jinak.
Zboží prodávající zasílá službou :
1/Obchodní balík“, „
Profi  balík“ nebo „Cenný balík“ České pošty a to pouze po České republice.Objednávky které budou s zahraniční doručovací adresou budou stornovány a nebudou tak vyřízeny.
Pokud doručovatel nezastihne kupujícího na dodací adrese,bude mu objednané zboží ponecháno k vyzvednutí na místní poště po dobu 7 dnů.

2/ dopravcem PPL,Toptrans,DHL,atd.touto službou se přepravují pouze nadměrné zásilky (velké klouzačky,domečky z plastu,atd.) Je však nutné aby kupující byl v den dodání na dodací adrese přítomen. 

 Zboží si kupující také může vyzvednout osobně v kanceláři prodávajícího ( Weis Vysočanská 234/95,Praha 9 / jedná se o kancelář v bytě ) každé úterý od 17.00 do 18.00hod.Zboží bude mít kupující v naší kanceláři připraveno až když obdržení od prodávajícího e-mail se zprávou oznamující : "Stav Vaší objednávky byl změněn na: připraveno k os. odběru" . ( dříve si prosím zboží nevyzvedávejte - nebude připraveno )
Kupující je poté povinen objednané zboží vyzvednout do 8 pracovních dnů,od odeslání tohoto e-mailu prodávajícím,na provozovně prodávajícího.Nebude-li zboží kupujícím vyzvednuto do 8 pracovních dnů,může prodávající  objednávku od kupujícího stornovat a dané zboží nabídnout k prodaji dalšímu kupujícímu.Od 1.září 2006 nebude z technických důvodů možný osobní odběr a to až do odvolání.Děkujeme za pochopení
 

Převzetí zboží

Pokud je zboží doručeno pomocí služeb České pošty má kupující možnost převzetí od poštovního doručovatele nebo v prostorách pošty.Převzetí od České pošty nebo PPL ( platí i pro jiné dopravce ) :
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost fólie, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.(Někteří dopravci umožňují také překontrolování vnitřku zásilky)

Všechny zásilky prodejce zabaluje do černé nebo čiré (či jinak barevné) fólie. (pouze klouzačky v krabici,postýlky a domečky z plastu nejsou baleny do žádné fólie).Pokud je fólie neúplná (nezakrývá celé zboží) nebo je poškozena,je kupující též povinen odmítnout převzetí zásilky od dopravce.

 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@aladinobchod.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok. 

Platební metody

Dobírkou : Kupující zaplatí hotově při dodání zboží přepravní službou.
eBankou : Pro klienty eBanky. Platba se uskuteční během několika málo minut.
Při této volbě obdrží kupující po odeslání objednávky na email veškeré údaje nutné pro bezproblémový převod (číslo účtu, kód banky a variabilní symbol). Ihned jak částka přijde na účet prodávajícího, tak bude zboží kupujícímu odesláno. - Pokud nebude připsána na účet prodávajícího daná částka do 7 kalendářních dnů,může po této době prodávající u objednaného zboží změnit cenu,podle aktuálního ceníku nebo objednávku zrušit.
Převodem : Při této volbě obdrží kupující po odeslání objednávky na email veškeré údaje nutné pro bezproblémový převod (číslo účtu, kód banky a variabilní symbol). Ihned jak částka přijde na účet prodávajícího, tak bude zboží kupujícímu odesláno.
Převod však může trvat i několik dní v závislosti na využívané bance. - Pokud nebude připsána na účet prodávajícího daná částka do 7 kalendářních dnů,může po této době prodávající u objednaného zboží změnit cenu,podle aktuálního ceníku nebo objednávku zrušit.
Hotově : Tato volba je možná pouze při „osobním odběru v Praze“.
Kupující zaplatí hotově při předání zboží na provozovně (v kanceláři) prodávajícího.
 

POPLATKY: 

a/ Poštovné a balné

Kupující si může zvolit dodání zboží dopravou, kdy je doprava účtována samostatně.
Pro dopravu zboží k zákazníkovi prodejce využívá služeb České pošty (ČP) nebo nějakého dopravce.
Druh a cena dopravy je závislá na druhu objednaného zboží.Možný druh a cena dopravy je vždy kupujícímu nabídnuta při vytváření objednávky.
Kupujícímu můžou být nabídnuty tyto metody plateb a dopravy :

Platba

Doprava

Cena

poznámka

Dobírkou

ČP-Obchodní,Profi Balík

90 Kč

zboží bude po vyexpedování doručeno druhý dne

Převodem

ČP-Obchodní,Profi Balík

80 Kč

zboží bude po vyexpedování doručeno druhý dne

eBanka

ČP-Obchodní,Profi Balík

80 Kč

zboží bude po vyexpedování doručeno druhý dne

Dobírkou

ČP-Cenný balík

60 Kč

zboží bude po vyexpedování doručeno do 30 dnů

Převodem

ČP-Cenný balík

49 Kč

zboží bude po vyexpedování doručeno do 30 dnů

eBanka

ČP-Cenný balík

49 Kč

zboží bude po vyexpedování doručeno do 30 dnů

Dobírkou

Dopravce PPL

130 Kč

zboží bude po vyexpedování doručeno druhý dne

Převodem

Dopravce PPL

100 Kč

zboží bude po vyexpedování doručeno druhý dne

Dobírkou

Dopravce (ostatní)

220 Kč

zboží bude po vyexpedování doručeno druhý dne

Převodem

Dopravce (ostatní)

200 Kč

zboží bude po vyexpedování doručeno druhý dne

Hotově

osobní odběr

0 Kč

 

 Pokud však celková cena objednávky přesáhne 10 000,-Kč, je doprava zcela zdarma a žádný poplatek za poštovné a balné se neúčtuje. Rovněž v případě osobního převzetí není účtován žádný poplatek za poštovné a balné. 

b/ Poplatek na ekologickou likvidaci elektrospotřebičů

Dne 13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela 7/2005 Sb zákona o odpadech 185/2001 Sb . Z novely vyplývají povinnosti pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů a elektrických zařízení, které se dále v konečném důsledku dotknou také konečných spotřebitelů. Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká.

Všichni výrobci a dovozci elektrospotřebičů musí od 1. září 2005 finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého je recyklace starších výrobků financována. Tento finanční příspěvek mají uvádět odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží. V takovém případě mají i koncoví prodejci povinnost uvádět na prodejních dokladech tento finanční příspěvek zvlášť tak, aby bylo zřejmé, jaká část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení.

 Výši tohoto poplatku uvádí prodejce vždy na kartě (popisu) zboží jako poplatek který bude přičten k ceně výrobku. 

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele (kupujícího)

- vrácení zboží bez udání důvodu:
Vrácení zboží je možné jen v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno postupovat podle níže uvedených podmínek a to v daném pořadí:

1) Kupující odešle e-mail na adresu info@aladinobchod.cz  nebo dopis s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.(Prodávající nenese žádnou zodpovědnost při špatném uvedení čísla účtu kupujícím)

Upozorňujeme spotřebitele, že odstoupení od smlouvy musíme obdržet nejpozději 14.den od převzetí plnění (dodání zboží). Nestačí pouze 14.den od převzetí plnění takové odstoupení od smlouvy odeslat.

2) Kupující zboží doručí na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, nejevící známky užívání, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi.

Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnost odstoupit od smlouvy ve 14ti denní lhůtě se nevztahuje na :

 I)  dodávku zboží upraveného na  přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání

II) dodávku spotřebního zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, spotřební materiál, datová média a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí. V případě mobilních telefonů se garance vztahuje pouze na samostatně zakoupené přístroje.

III) dodávku novin, periodik a časopisů

 Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající moci akceptovat „odstoupení od smlouvy“ a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
 
Reklamace zboží
Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré námi nabízené zboží zákonná záruční doba 24 měsíců od dne převzetí zboží kupujícím,dále pak reklamační řád. Seznamte se, prosím, s našim reklamačním řádem.

Ochrana osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání,atd.).

Ostatní
Prodávající bude prostřednictvím e-mailu kupujícího od první objednávky informovat o akčních nabídkách. Pokud si tyto informace kupující nepřeje,může o této skutečnosti informovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu.( info@aladinobchod.cz )

- Obrázky zboží mají pouze informativní charakter.

- Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění.

 


Kategorie | Výrobce

Píšeme pro Vás

Možnosti plateb

Převodem

Dobírkou

Hotově

Novinky

10.07 2015

Vážení zákazníci,

z důvodu ukončení provozu prodejny Víno z webu je od 15.6.2015  ZRUŠEN osobní odběr na Proseku.

  více info

25.09 2014

Vážení zákazníci, od 1.10.2014 dojde ke zpoplatnění osobního odběru na 30,- Kč za zakázku. Děkujeme za pochopení

  více info

13.11 2013

Ve dnech 20. - 21.2.2014 bude výdejní místo (www.vinozwebu.cz) zavřené. Omlouváme se a děkujeme za pochopení

  více info

21.09 2013

Oznamujeme vám, že dne 21.9.2013 došlo ke změně majitele tohoto obchodu. Samozřejmostí je pro nás zachování dobrého jména obchodu, proto se pro vás-naše zákazníky nic nemění. V nejbližších dnech můžete očekávat rozšíření sortimentu.

15.12 2012

Výdej zboží pro nás bude nově poskytovat prodejna VÍNO Z WEBU. Tato prodejna se nachází v prostorách naší bývalé prodejny na adrese: Vysočanská 241/109 (vchod za domem z ulice Rumburská), 190 00 Praha 9 - Střížkov.
Zboží na výdejně bude připraveno k vyzvednutí, až po obdržení emailu: "připraveno k os.odběru". Dříve zboží nevyzvedávejte.

  více info

SrovnaniCen.cz - internetové obchody Toplink - katalog odkazů

Čajový dům-čaje, byliny, koření Plastová okna Obklady, koupelny Bazény, septiky Plastová okna Matrace, postele E-internetové obchody CenyZboží.cz Internetové obchody Internetové obchody online Internetové obchody online Internetové shopy Běháme.cz Kabelky PAMM Loveme.czKuchyně Matrace, postele Krby Hračky, Lego Povlečení, prostěradla osvětlení svítidla markýzy, žaluzie dřevěné hračky NOSto.cz Kurýr Taxi Exotické ptactvo: Papoušci Plyšové hračky Úklid a správa nemovitostí Spodní prádlo a plavky Parfémy a značkové oblečení Pneumatiky a disky Pánské a dámské hodinky www.praha-prosek.cz Internetové obchody - katalog Nejlevnější šperky CFS: Chronický únavový syndrom nekuracke-restaurace.cz