Star life, hry, hračky, stavebnice - alenkaobchod.cz


Reklamační řád

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 Právní úprava v případě kupní smlouvy

 

I. Rozsah odpovědnosti za vady prodané věci

 Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím.U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé použitím nebo opotřebením.U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (§ 619 Občanského zákoníku). Pokud není uvedeno jinak je záruční doba 24 měsíců. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v Občanském zákoníku. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání uživatelem. Zároveň se nevztahuje na běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání.

 

II. Podmínky a způsob uplatnění reklamace

 Prodávající vždy vydá kupujícímu doklad o zakoupení výrobku s uvedením data prodeje výrobku, o jaký výrobek se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán. Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti v dokladu zřetelně vyznačeny /§ 16 Zákona na ochranu spotřebitele/. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení  záruční opravy /§ 625 Občanského zákoníku /. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu /§ 599 Občanského zákoníku/. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně v sídle nebo místě podnikání.  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů  ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit /§ 19 Občanského zákoníku /. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci /§ 627 Občanského zákoníku/.

 

Počítání času

Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Polovinou měsíce se rozumí 15 dní. Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. /§ 122 Občanského zákoníku/.

 

Postup při reklamaci
Pro řádné vyřízení reklamace, je třeba dopravit reklamované zboží na adresu autorizovaného servisu uvedeného v záručním listě  nebo na adresu prodávajícího: Tomáš Douša Dobročovice 93, 250 82 Praha-východ

Pokud je prodávajícímu reklamace zaslána poštou musí být balík označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: Reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady  a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.).

 Prodávající posoudí neprodleně povahu závady a informuje odběratele o způsobu vyřízení reklamace. Zboží je po vyřízení reklamace zasláno zpět odběrateli. V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k odběrateli prodávající, v případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady odběratel. Náklady na dopravu k prodejci hradí vždy odběratel (zákazník). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato!

  

III. Druhy vad a jejich řešení v rámci reklamačního řízení 

 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou. /§ 622 Občanského zákoníku/. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od (kupní) smlouvy odstoupit.  O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O stejné vadě lze hovořit za situace, že vada má stejné projevy ve vlastnostech věci, není však podstatné, jakým způsobem byla vada odstraňována. O stejnou vadu se nejedná, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada. Jde-li o jiné vady neodstranitelné (které nebrání řádnému užívání), má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci /§ 623 Občanského zákoníku/. Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu /§ 624 Občanského zákoníku/.

 

Reklamační řád platí od 21.září 2013


Kategorie | Výrobce

Píšeme pro Vás

Možnosti plateb

Převodem

Dobírkou

Hotově

Novinky

10.07 2015

Vážení zákazníci,

z důvodu ukončení provozu prodejny Víno z webu je od 15.6.2015  ZRUŠEN osobní odběr na Proseku.

  více info

25.09 2014

Vážení zákazníci, od 1.10.2014 dojde ke zpoplatnění osobního odběru na 30,- Kč za zakázku. Děkujeme za pochopení

  více info

13.11 2013

Ve dnech 20. - 21.2.2014 bude výdejní místo (www.vinozwebu.cz) zavřené. Omlouváme se a děkujeme za pochopení

  více info

21.09 2013

Oznamujeme vám, že dne 21.9.2013 došlo ke změně majitele tohoto obchodu. Samozřejmostí je pro nás zachování dobrého jména obchodu, proto se pro vás-naše zákazníky nic nemění. V nejbližších dnech můžete očekávat rozšíření sortimentu.

15.12 2012

Výdej zboží pro nás bude nově poskytovat prodejna VÍNO Z WEBU. Tato prodejna se nachází v prostorách naší bývalé prodejny na adrese: Vysočanská 241/109 (vchod za domem z ulice Rumburská), 190 00 Praha 9 - Střížkov.
Zboží na výdejně bude připraveno k vyzvednutí, až po obdržení emailu: "připraveno k os.odběru". Dříve zboží nevyzvedávejte.

  více info

SrovnaniCen.cz - internetové obchody Toplink - katalog odkazů

Čajový dům-čaje, byliny, koření Plastová okna Obklady, koupelny Bazény, septiky Plastová okna Matrace, postele E-internetové obchody CenyZboží.cz Internetové obchody Internetové obchody online Internetové obchody online Internetové shopy Běháme.cz Kabelky PAMM Loveme.czKuchyně Matrace, postele Krby Hračky, Lego Povlečení, prostěradla osvětlení svítidla markýzy, žaluzie dřevěné hračky NOSto.cz Kurýr Taxi Exotické ptactvo: Papoušci Plyšové hračky Úklid a správa nemovitostí Spodní prádlo a plavky Parfémy a značkové oblečení Pneumatiky a disky Pánské a dámské hodinky www.praha-prosek.cz Internetové obchody - katalog Nejlevnější šperky CFS: Chronický únavový syndrom nekuracke-restaurace.cz