Star life, hry, hračky, stavebnice - alenkaobchod.cz


Obchodní podmínky platné do 2.1.2010

Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.
platné od 27.září 2007
dne 09.03.2009 upraven ceník poštovného

• Objednávka a uzavření smlouvy
• Zrušení objednávky
• Vyřízení objednávky a doručení objednaného zboží
• Převzetí zboží
• Platební metody
• Poplatky a/ Poštovné a balné, b/ Poplatek na ekologickou likvidaci elektrospotřebičů
• Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele (kupujícího)
• Reklamace zboží
• Ochrana osobních údajů
• Ostatní

• Jak nakupovat návod a vysvětlivky
• Archiv obchodních podmínek


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovatele: David Weis Vysočanská 234/95, Praha 9, IČ:71876511, DIČ:CZ7707190458
Provozovna: Vysočanská 241/109, Praha 9.
Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího ( David Weis ) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Vztahy které neupravují tyto obchodními podmínky, se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

 

Objednávka a uzavření smlouvy

/zpět na úvod/
Odesláním objednávky zboží, které si kupující vybral, potvrzuje kupující závaznost své objednávky a tím se na kupujícího vztahují Všeobecné obchodní podmínky tohoto internetového obchodu.
K uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem odeslání objednávky kupujícím a zasláním potvrzující emailové zprávy prodávajícím.

Jestliže kupující správně uvede a vyplní při zadávání objednávky svojí emailovou adresu, bude mu doručeno potvrzení objednávky z objednávkového systému internetového obchodu.
Pokud kupující potvrzení objednávky neobdrží na zadanou emailovou adresu, je potřeba kontaktovat neprodleně prodávajícího.

V případě problémů s dodávkou a nejasností s objednávkou má prodávající nebo jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím jim sdělených údajů. Prodávající z těchto důvodů doporučuje kupujícímu zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Zrušení objednávky
/zpět na úvod/
Zrušení objednávky ze strany kupujícího
Objednávku je možno stornovat bez jakýchkoliv sankcí v den jejího odeslání.
V případě, že zboží není k dispozici skladem a prodávající není schopen jej odeslat do 5 pracovních dnů (pokud není uvedena jiná dodací doba), je povinen na tuto skutečnost upozornit kupujícího a sjednat s ním náhradní termín. Pokud však prodávající není schopen odeslat zboží do 10 pracovních dnů od obdržení objednávky, má kupující právo svou objednávku jednostranně zrušit. Rovněž v případě, kdy prodávající kupujícího neupozorní, že zboží nebude moci odeslat do 5 dnů od obdržení jeho objednávky (pokud není uvedena jiná dodací doba), má kupující po uplynutí této doby právo svou objednávku zrušit.

Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- zboží je dlouhodobě nedostupné
- cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena
- kupující který určil platbu převodem (eBanka,atd.) a tato platba nebyla přičtena do 7 kalendářních dnů na účet prodávajícího.
V případě, že nějaká tato situace nastane,bude prodávající kupujícího kontaktovat emailem nebo telefonicky a následně se s kupujícím domluví další postupu (náhrada objednaného zboží, zrušení celé objednávky, ....).

Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil převodem, budou peníze převedeny zpět na uvedený účet (účet z kterého prodávající peníze obdržel) do tří pracovních dnů.

Vyřízení objednávky a doručení objednaného zboží
/zpět na úvod/
Prodávající doručuje zboží pouze po České republice. Objednávky, které budou s zahraniční doručovací adresou, budou stornovány a nebudou tak vyřízeny.

Objednávku zboží může prodávající rozdělit na několik dodávek s různým termínem dodání a různou fakturací plateb a to i bez souhlasu kupujícího. V takovémto případě prodávající účtuje poštovné a náklady na dopravu jako by odesílal jen jednu zásilku. (Kupující tak zaplatí pouze jedno poštovné, tak jak je uvedeno na objednávce)

Zboží dodá prodávající nejpozději do 5 pracovních dnů od objednání, pokud u zboží není uvedeno jinak.

Zboží prodávající zasílá službou :
1/
Obchodní balík", „Profi balík“ nebo „Cenný balík“ České pošty a to pouze po České republice. Objednávky, které budou s zahraniční doručovací adresou budou stornovány a nebudou tak vyřízeny.
Pokud doručovatel nezastihne kupujícího na dodací adrese, bude mu objednané zboží ponecháno k vyzvednutí na místní poště po dobu 7 dnů.
2/
dopravcem PPL,Toptrans,DHL,atd. – touto službou se přepravují pouze nadměrné zásilky (velké klouzačky, domečky z plastu, atd.) Jedná se o zboží, které má v katalogovém číslu: #. Je však nutné aby kupující byl v den dodání na dodací adrese přítomen.

Zboží si kupující také může vyzvednout osobně v prodejně na adrese Vysočanská 241/109, Praha 9. Zboží bude mít kupující v prodejně připraveno až po obdržení e-mailu od prodávajícího se zprávou oznamující: "Stav Vaší objednávky byl změněn na: připraveno k os. odběru". Dříve si prosím zboží nevyzvedávejte, jedná se o malou prodejnu a je možné, že Vámi objednané zboží zde nebude připraveno)
Kupující je poté povinen objednané zboží vyzvednout do 8 pracovních dnů,od odeslání tohoto e-mailu prodávajícím,na provozovně prodávajícího. Nebude-li zboží kupujícím vyzvednuto do 8 pracovních dnů, může prodávající objednávku od kupujícího stornovat a dané zboží nabídnout k prodaji dalšímu kupujícímu.

Převzetí zboží
/zpět na úvod/
Kupující je povinen na základě objednávky objednané zboží převzít a zaplatit. V případě nesplnění této povinnosti je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu prokazatelně vynaložených nákladů (cena přepravy). Tato povinnost se nevztahuje na viditelné poškození zásilky (viz.níže).

Pokud je zboží doručeno pomocí služeb České pošty má kupující možnost převzetí od poštovního doručovatele nebo v prostorách pošty.
Převzetí od České pošty nebo PPL (platí i pro jiné dopravce):
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost fólie, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
(Někteří dopravci umožňují také překontrolování vnitřku zásilky)

Zásilky prodejce odesílá převážně zabalené do černé nebo čiré (či jinak barevné) fólie. (pouze klouzačky v krabici, postýlky, autosedačky a domečky z plastu nejsou baleny do žádné fólie).

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@aladinobchod.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Platební metody
/zpět na úvod/
Dobírkou :
Kupující zaplatí hotově při dodání zboží přepravní službou.
eBankou :
Pro klienty eBanky. Platba se uskuteční během několika málo minut.
Při této volbě obdrží kupující po odeslání objednávky na email veškeré údaje nutné pro bezproblémový převod (číslo účtu, kód banky a variabilní symbol). Ihned jak částka přijde na účet prodávajícího, tak bude zboží kupujícímu odesláno.
- Pokud nebude připsána na účet prodávajícího daná částka do 7 kalendářních dnů, může po této době prodávající u objednaného zboží změnit cenu, podle aktuálního ceníku nebo objednávku zrušit.
Převodem :
Při této volbě obdrží kupující po odeslání objednávky na email veškeré údaje nutné pro bezproblémový převod (číslo účtu, kód banky a variabilní symbol). Ihned jak částka přijde na účet prodávajícího, tak bude zboží kupujícímu odesláno.
Převod však může trvat i několik dní v závislosti na využívané bance.
- Pokud nebude připsána na účet prodávajícího daná částka do 7 kalendářních dnů,může po této době prodávající u objednaného zboží změnit cenu,podle aktuálního ceníku nebo objednávku zrušit.


POPLATKY:
/zpět na úvod/
a/ Poštovné a balné
Kupující si může zvolit dodání zboží dopravou, kdy je doprava účtována samostatně.
Pro dopravu zboží k zákazníkovi prodejce využívá služeb České pošty (ČP) nebo nějakého dopravce.
Druh a cena dopravy je závislá na druhu objednaného zboží. Možný druh a cena dopravy je vždy kupujícímu nabídnuta při vytváření objednávky.
Kupujícímu můžou být nabídnuty tyto metody plateb a dopravy:
<></>< />< />< />< />< />< />< />< />< />< />< />< />< />< />< />< />< />< />< />< />< />< />< />< />< />

Platba

Doprava

Cena

poznámka

Dobírkou

Dopravce 

120 Kč

zboží bude po vyexpedování
doručeno druhý dne

Převodem

Dopravce 

119 Kč

zboží bude po vyexpedování
doručeno druhý dne

Dobírkou

ČP-Obchodní,Profi Balík

130 Kč

zboží bude po vyexpedování
doručeno druhý dne

Převodem

ČP-Obchodní,Profi Balík

129 Kč

zboží bude po vyexpedování
doručeno druhý dne

Převodem
nebo
Dobírkou

Dopravce
(rozměrné zboží. Jedná se pouze o zboží, které má v katalogovém číslu: #)

200 Kč

zboží bude po vyexpedování
doručeno druhý dne

 

     

Pokud však celková cena objednávky přesáhne 10.000,-Kč, je doprava zcela zdarma a žádný poplatek za poštovné a balné se neúčtuje. Rovněž v případě osobního převzetí není účtován žádný poplatek za poštovné a balné.

b/ Poplatek na ekologickou likvidaci elektrospotřebičů
/zpět na úvod/
Dne 13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela 7/2005 Sb zákona o odpadech 185/2001 Sb.. Z novely vyplývají povinnosti pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů a elektrických zařízení, které se dále v konečném důsledku dotknou také konečných spotřebitelů. Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká.
Všichni výrobci a dovozci elektrospotřebičů musí od 1. září 2005 finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého je recyklace starších výrobků financována. Tento finanční příspěvek mají uvádět odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží. V takovém případě mají i koncoví prodejci povinnost uvádět na prodejních dokladech tento finanční příspěvek zvlášť tak, aby bylo zřejmé, jaká část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení.

Výše tohoto poplatku je již zahrnuta v ceně výrobku a nebude tedy již žádný tento poplatek přičítán.
Více o poplatku: zde

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele (kupujícího)
/zpět na úvod/
- vrácení zboží bez udání důvodu:
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku (jinak než osobně). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno postupovat podle níže uvedených podmínek a to v daném pořadí:
1) Kupující odešle e-mail na adresu info@aladinobchod.cz nebo dopis s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis. (Prodávající nenese žádnou zodpovědnost při špatném uvedení čísla účtu kupujícím)
Upozorňujeme spotřebitele, že při odstoupení od smlouvy musí prodávající zboží obdržet nejpozději 14.den od převzetí plnění (dodání zboží). Nestačí pouze 14.den od převzetí plnění, takové odstoupení od smlouvy odeslat.
2) Kupující zboží doručí na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, nejevící známky užívání, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi.

Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.
Doporučujeme Vám zásilku se zbožím pojistit.

Možnost odstoupit od smlouvy ve 14ti denní lhůtě se nevztahuje:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající peníze za zboží zašle převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém převzetí zboží (běžně však vracíme už do 3 pracovních dnů).
Peníze je možné vrátit též v hotovosti v naší provozovně Vysočanská 241/109, Praha 9.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající moci akceptovat „odstoupení od smlouvy“ a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Reklamace zboží
/zpět na úvod/
Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré prodávajícím nabízené zboží zákonná záruční doba 24 měsíců od dne převzetí zboží kupujícím. Reklamace zakoupeného zboží se dále řídí reklamačním řádem prodávajícího.
Seznamte se prosím před koupí s reklamačním řádem prodávajícího.

Ochrana osobních údajů
/zpět na úvod/
Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících (zákazníků) se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání,atd.).

Ostatní
/zpět na úvod/
Pokud kupující při vytvoření své objednávky projevil zájem o zasílání novinek emailem, bude prodávající tomuto kupujícímu prostřednictvím emailu zasílat informace o akčních nabídkách včetně novinek týkajících se daného internetového obchodu. Pokud si tyto informace kupující v budoucnu nebude již přát, může o této skutečnosti informovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu.( info@aladinobchod.cz)

- Uvedené ceny u zboží jsou včetně DPH. Pokud se jedná o cenu bez DPH, je tato skutečnost u této ceny vždy uvedena.
- Cena za objednané zboží je vždy platná v den objednání, prodejce tak nemůže změnit cenu za zboží u již přijaté objednávky. Toto se však nevztahuje na situace, kdy kupující zvolí platbu za objednávku převodem a daná částka nebude připsána na účet prodávajícího do 7 kalendářních dnů po objednání, prodejce tak může po této době u objednaného zboží změnit cenu, podle aktuálního ceníku.
- Obrázky zboží mají pouze informativní charakter.
- Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění.


Kategorie | Výrobce

Píšeme pro Vás

Možnosti plateb

Převodem

Dobírkou

Hotově

Novinky

10.07 2015

Vážení zákazníci,

z důvodu ukončení provozu prodejny Víno z webu je od 15.6.2015  ZRUŠEN osobní odběr na Proseku.

  více info

25.09 2014

Vážení zákazníci, od 1.10.2014 dojde ke zpoplatnění osobního odběru na 30,- Kč za zakázku. Děkujeme za pochopení

  více info

13.11 2013

Ve dnech 20. - 21.2.2014 bude výdejní místo (www.vinozwebu.cz) zavřené. Omlouváme se a děkujeme za pochopení

  více info

21.09 2013

Oznamujeme vám, že dne 21.9.2013 došlo ke změně majitele tohoto obchodu. Samozřejmostí je pro nás zachování dobrého jména obchodu, proto se pro vás-naše zákazníky nic nemění. V nejbližších dnech můžete očekávat rozšíření sortimentu.

15.12 2012

Výdej zboží pro nás bude nově poskytovat prodejna VÍNO Z WEBU. Tato prodejna se nachází v prostorách naší bývalé prodejny na adrese: Vysočanská 241/109 (vchod za domem z ulice Rumburská), 190 00 Praha 9 - Střížkov.
Zboží na výdejně bude připraveno k vyzvednutí, až po obdržení emailu: "připraveno k os.odběru". Dříve zboží nevyzvedávejte.

  více info

SrovnaniCen.cz - internetové obchody Toplink - katalog odkazů

Čajový dům-čaje, byliny, koření Plastová okna Obklady, koupelny Bazény, septiky Plastová okna Matrace, postele E-internetové obchody CenyZboží.cz Internetové obchody Internetové obchody online Internetové obchody online Internetové shopy Běháme.cz Kabelky PAMM Loveme.czKuchyně Matrace, postele Krby Hračky, Lego Povlečení, prostěradla osvětlení svítidla markýzy, žaluzie dřevěné hračky NOSto.cz Kurýr Taxi Exotické ptactvo: Papoušci Plyšové hračky Úklid a správa nemovitostí Spodní prádlo a plavky Parfémy a značkové oblečení Pneumatiky a disky Pánské a dámské hodinky www.praha-prosek.cz Internetové obchody - katalog Nejlevnější šperky CFS: Chronický únavový syndrom nekuracke-restaurace.cz